โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย
Holy Redeemer Loei School

ที่อยู่
เลขที่ 8 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000

ติดต่อ
081-260-2886
[email protected]

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน